14
Jan
2016
0

Heaven and hell both

The village of Hollywood was planned according to the notion
People in these parts have of heaven. In these parts
They have come to the conclusion that God
Requiring a heaven and a hell, didn’t need to
Plan two establishments but
Just the one: heaven. It
Serves the unprosperous, unsuccessful
As hell.

Ett litet stycke ur Bertolt Brechts (1898-1956) Landscape of Exile. Han var tysk och vistades i Los Angeles i början av 1940-talet, i sex år bodde han här och han avskydde det innerligt.

Men, konstaterar Ehrhard Bahr i boken Weimar on the Pacific, Brecht skrev bara när han var olycklig, så hans avsky för Los Angeles gjorde honom i alla fall produktiv. Alltid något.

It serves the unprosperous, unsuccessful as hell.

De där raderna är så brutala, de kan hålla en vaken om nätterna. Exakt så är det.

You may also like

Vissa stunder
“Lost grey cat”
(Inte så mycket) sommarläsning
En bokhandel för Bodil Malmsten

Leave a Reply